Політика конфіденційності

Дата останнього оновлення: 03.05.2020

Заява про захист персональних даних

UMG INVESTMENTS (далі також іменується «ми» чи «наш») виступає контролером (володільцем) персональних даних.

Контактні дані UMG INVESTMENTS:

Україна, 04053, м. Київ, провулок Бехтеревський, 12-Б,

Телефон +380 (44) 59 06 444

Ел. пошта: info@umgukraine.com.ua

http://umgi.ua

UMG INVESTMENTS, як контролер персональних даних, бере на себе обов’язок ефективно та надійно захищати Ваші персональні дані, що отримуються у ході здійснення бізнес-процесів UMG INVESTMENTS, згідно з найкращими міжнародними стандартами.

Захист персональних даних та інформаційна безпека є частиною нашої корпоративної політики.

 1. Принципи опрацювання персональних даних
 2. Цілі використання персональних даних
 3. Підстави для обробки персональних даних
 4. Склад персональних даних
 5. Збір персональних даних
 6. Збір персональних даних про дітей
 7. Повідомлення про збір персональних даних
 8. Використання персональних даних
 9. Використання персональних даних з третіми особами
 10. Захист та зберігання персональних даних
 11. Термін зберігання персональних даних
 12. Видалення та знищення персональних даних
 13. Основні права суб’єктів персональних даних
 14. Порядок реалізації прав
 15. Співробітник з питань захисту персональних даних

1. Принципи опрацювання персональних даних

UMG INVESTMENTS опрацьовує Ваші персональні дані за такими принципами:

 • правомірний і прозорий спосіб опрацювання;
 • чіткість цілей;
 • мінімізація збору;
 • точність і актуальність;
 • визначення термінів використання;
 • захист від незаконної обробки, пошкодження або знищення;
 • підзвітність та відповідальність.

2. Цілі використання персональних даних

Ми збираємо Вашу персональну інформацію для визначених цілей, зокрема таких:

 • виконання контракту, договору, у якому Ви являєтеся стороною;
 • обробка платіжних транзакцій;
 • виконання UMG INVESTMENTS встановлених законом обов’язків;
 • персоналізація роботи з ресурсами UMG INVESTMENTS;
 • керування заявками на заповнення вакансії;
 • реалізація трудових відносин UMG INVESTMENTS;
 • управління відносин UMG INVESTMENTS з клієнтами;
 • супроводження та використання ІТ-систем;
 • ведення інформаційної розсилки;  
 • узагальнення даних для аналітики та вдосконалення роботи сайту UMG INVESTMENTS.

3. Підстави для обробки персональних даних

Ми не здійснюємо обробку Ваших персональних даних без Вашої на те згоди, крім випадків, визначених чинним законодавством.

При опрацюванні Ваших персональних даних ми керуємося такими підставами:

 • отримання Вашої згоди на опрацювання персональних даних для однієї чи декількох цілей UMG INVESTMENTS;
 • опрацювання є необхідним для виконання контракту, договору, стороною якого являєтеся Ви;
 • опрацювання є необхідним для здійснення прав та виконання обов’язків UMG INVESTMENTS у сфері трудових правовідносин;
 • опрацювання є необхідним для дотримання встановленого законом зобов’язання, яке поширюється на UMG INVESTMENTS.

4. Склад персональних даних

Склад Ваших персональних даних, який UMG INVESTMENTS збирає визначається відповідно до визначеної  мети такого збору та опрацювання.

5. Збір персональних даних

Політика UMG INVESTMENTS передбачає збір виключно тих персональних даних, які необхідні для досягнення визначених цілей.

UMG INVESTMENTS використовує технологію cookie-файлів, веб-маяків та інших технологій для автоматичного збору окремих видів інформації під час Вашого онлайн-відвідування сайту UMG INVESTMENTS або в процесі обміну електронними повідомленнями.

UMG INVESTMENTS не просить у Вас надавати при користуванні сайтом інформацію конфіденційного характеру.

UMG INVESTMENTS може отримувати Ваші персональні дані, при відвідуванні Вами нашого сайту виключно у тих випадках, якщо Ви підписуєтеся на отримання від UMG INVESTMENTS інформаційної розсилки або при направленні електронного листа до UMG INVESTMENTS. У цих випадках UMG INVESTMENTS використовує Ваші дані виключно з метою направлення інформаційної розсилки або надання відповіді на електронні листи.

Для отримання від UMG INVESTMENTS інформаційної розсилки або направлення електронного листа Ваша згода на отримання cookie-файлів є обов’язковою.

Крім того, UMG INVESTMENTS може використовувати віджети або кнопки для функціонування веб-сторінок в соціальних мережах і в електронній пошті. Віджети можуть збирати Вашу особисту інформацію, зокрема, адресу електронної пошти, а також можуть утворювати cookie-файли, необхідні для їхньої роботи. Інформація, яку збирає віджет, регулюється політикою конфіденційності компанії, яка створила відповідний віджет.

Запевняємо Вас, що UMG INVESTMENTS не використовує технології cookie-файлів, веб-маяків та інших технологій з метою Вашої персональної ідентифікації. Інформація, отримана таким чином, використовується UMG INVESTMENTS тільки у статистичних цілях і з метою вдосконалення сайту.

Звертаємо Вашу увагу, що Ви вправі самостійно налаштувати свій браузер таким чином, щоб тільки Ви були вправі вирішувати приймати cookie-файли або ж не приймати їх. Ви можете налаштувати Ваш браузер таким чином, щоб cookie-файли автоматично блокувалися. Крім того Ви можете в будь-який час видалити cookie-файли зі свого пристрою.

При цьому зазначаємо, що у випадку, якщо Ви блокуєте cookie-файли, деякі ресурси сайту UMG INVESTMENTS можуть бути недоступні для Вас.

6. Збір персональних даних про дітей

UMG INVESTMENTS не проводить цілеспрямований збір та зберігання інформації про осіб молодше 16 років.

7. Повідомлення про збір персональних даних

UMG INVESTMENTS як контролер даних, повідомляє Вас про склад і зміст зібраних персональних даних, мету збору персональних даних в момент збору Ваших персональних даних, або в інших випадках.

8. Використання персональних даних

UMG INVESTMENTS, як контролер персональних даних, використовує, збирає, обробляє, накопичує, зберігає, адаптує, змінює, передає, захищає та видаляє довірені Вами персональні дані.

9. Використання персональних даних третіми особами

UMG INVESTMENTS може вчиняти дії щодо надання часткового або повного права обробки персональних даних третім особам, що здійснюються за Вашою згодою чи відповідно до вимог законодавства.

UMG INVESTMENTS може використовувати Ваші персональні дані спільно з третіми особами виключно у дозволених законодавством випадках.

У разі використання UMG INVESTMENTS Ваших персональних даних спільно з третіми особами, UMG INVESTMENTS застосовує договірні домовленості і дотримується стандартів захисту, конфіденційності, безпеки даних та законності передачі Ваших персональних даних.

UMG INVESTMENTS не надає доступ до Ваших персональних даних третім особам, якщо останні відмовляється взяти на себе зобов’язання щодо забезпечення належного рівня захисту та безпеки при опрацюванні ними Ваших персональних даних або неспроможні це забезпечити.

UMG INVESTMENTS не передає персональні дані третім особам, за винятком тих випадків, коли це допускається законодавством та/або необхідно для здійснення цілей професійної діяльності UMG INVESTMENTS.

10. Захист та зберігання персональних даних

UMG INVESTMENTS забезпечує належний рівень безпеки Ваших персональних даних, застосовуючи при цьому на всіх етапах їх обробки фізичні, адміністративні, технічні засоби захисту з метою недопущення несанкціонованого доступу, використання та/або розкриття таких даних.

Разом з тим при обробці Ваших персональних даних  UMG INVESTMENTS враховує ризики, пов’язані з випадковим чи незаконним знищенням, втратою, розкриттям або доступом до Ваших даних.

11. Термін зберігання персональних даних

UMG INVESTMENTS зберігає Ваші персональні дані, які обробляє, протягом часу, необхідного для досягнення мети, з якою вони були зібрані, або до моменту надходження вимоги від Вас про видалення Ваших персональних даних, якщо таке видалення не заборонено законодавством.

12. Видалення та знищення персональних даних

Ваші персональні дані в базах персональних даних UMG INVESTMENTS підлягають знищенню або видаленню у разі:

 • закінчення строку зберігання даних, визначеного Вашою згодою на обробку цих даних або законом;
 • припинення правовідносин між UMG INVESTMENTS та Вами;
 • у разі Вашої вимоги про видалення персональних даних, якщо таке видалення не заборонено законодавством;
 • видання відповідного припису Уповноваженого Верхової Ради України з прав людини або визначених ним посадових осіб Секретаріату Уповноваженого;
 • набрання законної сили рішенням суду щодо видалення Ваших персональних даних.

13. Основні права суб’єктів персональних даних

Ви як суб’єкт персональних даних маєте такі права:

 • Право на доступ до інформації. Це право включає в себе: право знати, чи обробляються дані стосовно Вас, якщо так, то право на отримання доступу до цих даних, а також додаткову інформацію стосовно мети обробки, категорії даних, що обробляються та інше.
 • Право на виправлення. У разі неточності персональних даних Ви маєте право на їх виправлення.
 • Право на видалення або право бути забутим. Вся інформація про Вас повинна бути видалена у разі надходження від Вас відповідної вимоги, крім випадків, визначених законодавством. У свою чергу право бути забутим включає в себе можливість звернутися до пошукових сервісів із вимогою видалити посилання на інформацію, яка містить Ваші персональні дані.
 • Право на обмеження обробки даних. Ви маєте право обмежити обробку Ваших даних. У випадку, якщо буде встановлено обмеження, Ваші персональні дані можуть бути оброблені лише за Вашою згодою або за наявності законних підстав для обробки даних.
 • Право на перенесення даних. Ви, як суб’єкт персональних даних, маєте право передавати персональні дані стосовно Вас, які Ви надали UMG INVESTMENTS, іншому контролеру без будь-яких перешкод від UMG INVESTMENTS.
 • Право на незгоду з обробкою персональних даних. Ви маєте право на заперечення проти використання Ваших персональних даних у будь-який час, крім випадків, у яких обробка Ваших даних здійснюються на законних підставах.
 • Право на відкликання згоди. Ви вправі відкликати свою згоду на обробку Ваших персональних даних в будь-який момент. Однак відкликання Вашої згоди не впливає на законність опрацювання, що ґрунтувалося на згоді до її відкликання.
 • Право на інформацію про витоки даних. Ви маєте право на інформування Вас про витік Ваших персональних даних протягом 72 годин після такого випадку.
 • Право на апеляцію щодо дій обробки персональних даних.
 • Право на отримання відшкодування. 

14. Порядок реалізації прав

Для реалізації вище зазначених прав, отримання доступу до Ваших персональних даних чи у разі виникнення у Вас будь-яких питань, пов’язаних з обробкою Ваших персональних даних, Ви, як суб’єкт даних, вправі самостійно звернутися до UMG INVESTMENTS за юридичною або електронною адресами з запитами, скаргами чи побажаннями.

Ми розглянемо Ваші звернення та надамо вичерпні відповіді на Ваші питання.

15. Співробітник з питань захисту персональних даних

Організацію роботи, пов’язану із захистом персональних даних при їх обробці в UMG INVESTMENTS, покладено на співробітника з питань захисту даних, з ким Ви можете безперешкодно зв’язуватися за нашими контактними даними.

Принагідно повідомляємо, що функцію органу захисту персональних даних в Україні покладено на Департамент з питань захисту персональних даних Секретаріату Уповноваженого Верхової Ради України з прав людини, який знаходиться за адресою: 01008, м. Київ-08, вул. Інститутська, 21/8; тел.: +380 44 253 81 94.